องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

อบจ.อ่างทอง เข้าร่วมพิธีแห่ผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์และเวียนเทียนรอบพระพุทธไสยาสน์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีแห่ผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์และเวียนเทียนรอบพระพุทธไสยาสน์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/FBQbkkV6QR7Vdjbx/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/zLVhzp1H6FrQVedY/?mibextid=WC7FNe