องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยให้บริการประชาชนตาม “โครงการ อบจ.พบประชาชน” โดยบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย , ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีน้ำมัน , ยาสูบ ,โรงแรม และรับลงทะเบียนคำร้องขอให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย / อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับผู้ป่วย ณ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง