องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

“อ่างทองมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑๑ “

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๕.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพอ่างทอง หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ร่วมการจัดงาน “อ่างทองมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑๑ “ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทองและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งรายได้หลักหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคเป็นสาธารณกุศล การจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ วิ่งฟันรัน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร และ วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ประธานชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพอ่างทอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานในส่วนราชการต่างๆ ประชาชน เข้าร่วมในงานครั้งนี้ ณ วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/MtYeWKBvPM6XoqEa/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/gKRmT9BX72TPWW1g/?mibextid=KsPBc6