องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมโครงการเสวนา Soft power unseen วิถีบ้านปากแพรก @วัดไร่ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย