องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการชุมชนกีฬาคนท้องถิ่น ท้องที่สัมพันธ์ อำเภอโพธิ์ทอง ครั้งที่ ๑๐ “บางระกำเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๐๘.๓๐ น.) นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการชุมชนกีฬาคนท้องถิ่น ท้องที่สัมพันธ์ อำเภอโพธิ์ทอง ครั้งที่ ๑๐ “บางระกำเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง ได้รับเกียรติจากฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/EwoPyBSMX2ZmMTG3/?mibextid=WC7FNe