องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕  นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบจ.ร่วมใจ ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดำเนินการโดย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดโครงการฯนี้ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากร , การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง (นายธีรศานต์ ชัยพฤกษ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ) มาบรรยายให้ความรู้พร้อมให้คำแนะนำต่างๆกับผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง