องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

<object class="wp-block-file__embed" data="https://www.angt.go.th/wp-content/uploads/2022/08/BRW0C96E6974904_010648.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="ฝัง <a href="https://www.angt.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%9b-6/">แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)</a><br>
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด