องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานและสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำพูน – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ลานอุทยานประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

การจาริกธุดงค์ในครั้งนี้ผ่านจังหวัดอ่างทองโดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน ๗๓๐ รูป ซึ่งกำหนดธุดงค์ผ่านเขตจังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗