องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานและสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำพูน – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทองการจาริกธุดงค์ในครั้งนี้ผ่านจังหวัดอ่างทองโดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน ๕๗๐ รูป ซึ่งกำหนดธุดงค์ผ่านเขตจังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗