องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ถนนและทาสีสะพาน

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในโครงการจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ถนนและร่วมทาสีสะพาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ โดยมีจิตอาสา ๙๐๔ นักเรียนจากโรงเรียนวัดสว่าง ณ บริเวณหน้าวัดท่าโขลงกิตติยาราม ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง