องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยในช่วงเช้า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับวัดคูมะนาวหวาน โรงเรียนวัดมะนาวหวาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) ณ วัดคูมะนาวหวาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง