องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการวันพระสุขใจ ใส่ผ้าไทยทำบุญ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีทำบุญ ในโครงการวันพระสุขใจ ใส่ผ้าไทยทำบุญ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฯ และ พระครูนิมิตธรรมาธร เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมนิมิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/we4cFGh74Bgn5Dgt/?mibextid=WC7FNe