องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาม ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานโครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยนางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารและใช้ชีวิตประจำวัน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมได้รับเกียรติจากนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายก อบจ.อ่างทอง นายจักรกฤษณ์ ทรงไตร ส.อบจ.อ่างทอง เขต อ.เมืองอ่างทอง นายสุเมธ กวางทอง ส.อบจ.อ่างทอง เขต อ.วิเศษชัยชาญ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ทีมเลขานายก อบจ.อ่างทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง