องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงการเสริมพลังแห่งความดี

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมพลังแห่งความดี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จัดโครงการเสริมพลังแห่งความดีขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ได้รับการพัฒนาจิตใจ สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน มีจิตสำนึกไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด มีจิตสำนึกในการทำความดี มีความกตัญญู และมีความซื่อสัตย์ โดยมีนางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารอบจ.อ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ น.ส.รัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอไชโย และอำเภอสามโก้ เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ)

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/97mbJh5L9yXurAiq/?mibextid=WC7FNe

อัมบั้มภาพ : https://www.facebook.com/share/p/vwvjGYp46MdF81zg/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/3DjN8X2cY6UpF58p/?mibextid=WC7FNe