องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้รับบริการ พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนโดยตรงเป็นปัจจุบันทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้นำรถน้ำดื่มบริสุทธิ์มาบริการแก่ประชาชนในเขตอำเภอไชโย พร้อมรับลงทะเบียนเพื่อขอรับกายอุปกรณ์ ,ให้บริการคำปรึกษาและการความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน , การให้บริการรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประเภท น้ำมัน ก๊าซ และโรงแรม ณ โรงเรียนวัดบ้านป่า ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง