องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ และ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ จำนวน ๔๔ ท่าน และ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จำนวน ๗๐ ท่าน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/8wDbeQNQiw42mYVx/?mibextid=WC7FNe