องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โรงเรียนวัดขุมทอง โรงเรียนวัดวันอุทิศ และโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จาก โรงเรียนวัดขุมทอง และ โรงเรียนวัดวันอุทิศ จำนวน ๖๖ ท่าน โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) จำนวน ๘๑ ท่าน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/wUMwWhuFfvEgqzgb/?mibextid=WC7FNe