องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โรงเรียนวัดบางจักร โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด และ โรงเรียนวัดสามโก้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จาก โรงเรียนวัดบางจักร จำนวน ๙๙ ท่าน โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด จำนวน ๔๔ ท่าน และโรงเรียนวัดสามโก้ จำนวน ๒๐ ท่าน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/hZX7jLhfrQNxg58U/?mibextid=WC7FNe