องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ โรงเรียนวัดสามประชุม และ โรงเรียนบ้านสร้าง เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ จำนวน ๑๐๔ ท่าน โรงเรียนวัดสามประชุม จำนวน ๗ ท่าน และ โรงเรียนบ้านสร้าง จำนวน ๗ ท่าน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02RmJMywQecRPW36ZVeyX1CRfTo37BUv81cHk3CXvPjti1M4UHXG9T5mTADCcDirt3l&id=100068308984993&mibextid=WC7FNe