องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โรงเรียนวัดเอกราช โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โรงเรียนวัดบ้านเพชร เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดเอกราช จำนวน ๗๐ คน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง จำนวน ๒๕ คน โรงเรียนวัดบ้านเพชร จำนวน ๓๕ คน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/bvTB7JB98AVPDeYQ/?mibextid=WC7FNe