องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร) จำนวน ๒๘ ท่าน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/vKrYap1XEQbsnSfb/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028gYCnLaXAkxuuzta1jftK79MRLKB2HGfC7P9vgrVf7Qys5xdnhQYwLeD2cQrxMSWl&id=100068308984993