องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์และโรงเรียนวัดโคกพุทรา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ จำนวน ๗๐ ท่าน และโรงเรียนวัดโคกพุทรา จำนวน ๑๘ ท่าน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/3nsZX4WZ3s731wVW/?mibextid=WC7FNe