องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) และโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) จำนวน ๕๐ ท่าน และ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง จำนวน ๗๖ ท่าน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/QXapRN3UEAZVtQwj/?mibextid=WC7FNe