องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โรงเรียนอนุบาลสามโก้”บ้านลำสนุ่น” โรงเรียนวัดหัวตะพาน และโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้อนรับคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสามโก้ “บ้านลำสนุ่น” จำนวน ๑๐๘ ท่าน โรงเรียนวัดหัวตะพาน จำนวน ๕๒ ท่าน และ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง จำนวน ๒๐ ท่าน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/4qXZh3bnqP273v1U/?mibextid=WC7FNe