องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตลับหมึก Brother จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเปลี่ยนหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid Sdate Drive ขนาดความจุ ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย พร้อมลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน รหัสพัสดุ ๔๑๖ ๖๑ ๐๔๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตัวรับสัญญานอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless USB Adapter) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีต เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ในงานพิธีสดุดีศรีแผ่นดิน ถิ่นนรสิงห์ “พันท้ายนรสิงห์” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณ์อนุสวรีย์พันท้ายนรสิงห์ หมู่ที่ ๓ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2023