องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปา อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศห้องกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๕๙ โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง

13 กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จากพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่าง ไปยังห้องเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑ ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหิน เบอร์ ๓/๘ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง-เปลี่ยนอะไหล่ของรถขุดไอดรอลิคตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-๑๖๖ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลล์ ๗๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมสายทาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กรกฎาคม 2021