องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจ และซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกแบบนั่งสองตอนท้ายหมายเลขทะเบียน กค-๑๙๓๖ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางนอก ขนาด ๑๙๕-๑๔ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสีน้ำทาภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน Leader พนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2021

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม)

23 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมทางหลวง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพานดอกไม้สดสำหรับวางโต๊ะหมู่บูชาและจัดดอกไม้สดในกระถางใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 เมษายน 2021