องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย

4 มิถุนายน 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๖ รายการ (รายการตามเอกสารแนบท้าย)

30 พฤษภาคม 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกร์ในการจัดตกแต่งสถานที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๕ รายการ

30 พฤษภาคม 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องอัดลม รหัสพัสดุ ๐๗๐-๓๖-๐๐๐๒ และแท่นอัดไฮดรอลิค รหัสพัสดุ ๐๗๐-๖๕-๐๐๐๔ ภายในศูนย์เครื่องจักรกล

29 พฤษภาคม 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์บรรทุกผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๑๙ อ่างทอง

29 พฤษภาคม 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กข-๙๐๙ อ่างทอง รหัสพัสดุ ๐๐๑-๓๘-๐๐๑๒

29 พฤษภาคม 2024

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ ยี่ห้อTOYOTA หมายเลขทะเบียน น-๔๓๙๑ อ่างทอง รหัสพัสดุ ๐๐๑-๓๓-๐๐๐๙

29 พฤษภาคม 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑๑ รายการ

29 พฤษภาคม 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขนาด ๑.๒ x ๔.๑ และพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรอบสีทอง ขนาด ๓๐.๐ x ๔๐.๐ นิ้ว จำนวน ๒ รายการ 

28 พฤษภาคม 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพานดอกไม้สดและพานดอกไม้สดสีขาว-เขียว ในงานรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมสงฆ์ วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

28 พฤษภาคม 2024