องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองยายณี ตำบลจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองตานัย ตำบลบ้านพราน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองบ้านดอน ตำบลสีบัวทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองสองไพร ตำบลมงคลธรรมนิมิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองตานิท ตำบลยี่ล้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองบ้านม่วงเตี้ย ตำบลม่วงเตี้ย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองวังยาง ตำบลสาวร้องไห้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองบ้านดาบ ตำบลคลองขนาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองเบิกไพร ตำบลไผ่ดำพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองแปดแก้ว ตำบลป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2022