องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๔๐ บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว อำเภอแสวงหา, อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

19 เมษายน 2024

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๔๗ บางจัก-หลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

19 เมษายน 2024

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๔๒ ไผ่ดำพัฒนา-บ้านท่าอู่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

19 เมษายน 2024

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

19 เมษายน 2024

จ้างซ่อมแซมโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง

18 เมษายน 2024

 จ้างเหมาจัดงาน มหาสงกรานต์ เฟสติวัล ๒๐๒๔ ถนนข้าวสุก ๑ อ่างทองปี ๒๕๖๗

10 เมษายน 2024

จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมเข้าเล่ม

9 เมษายน 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ ขนาด ๔x๖ เมตร จำนวน ๑๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 เมษายน 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานดอกไม้สดสีขาว สีม่วง และพานกรวยดอกไม้สดธูปเทียนแพสีม่วง งานรัฐพิธี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 เมษายน 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มีนาคม 2024