องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๒๐ ทางพระ-บ้านคลองคู อำเภอโพธิ์ทอง, อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 กันยายน 2022

ประกาศราคากลาง จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน, อาคารสำนึกรักบ้านเกิดพร้อมห้องน้ำ และห้องน้ำด้านหลังสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 กันยายน 2022

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง บ้านแจงแขวนหม้อ-ม่วงคัน ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 สิงหาคม 2022

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง บ.หมื่นเกลา – บ.ทุ่งน้อย ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 สิงหาคม 2022

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท. ๓๑๐๒ บ้านหนองยาง-บ้านยางกลาง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 สิงหาคม 2022

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง ริมคลองชลประทาน คลอง ๑๒ ซ้าย ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง ,ตำบลชัยฤทธิ์อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 สิงหาคม 2022

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง บ.ม่วง ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 สิงหาคม 2022

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน

30 สิงหาคม 2022

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก

15 สิงหาคม 2022

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังรถยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

6 มิถุนายน 2022