องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

14 มีนาคม 2024

ปรดะกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๔๒ ไผ่ดำพัฒนา-บ้านท่าอู่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

14 มีนาคม 2024

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๔๗ บางจัก-หลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

14 มีนาคม 2024

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๔๐ บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว อำเภอแสวงหา, อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

14 มีนาคม 2024

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารกองสาธารณะสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น

5 มกราคม 2024

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และบริเวณอาคารสำนึกรักบ้านเกิด

14 ธันวาคม 2023

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง บ.จวน-บ.โพธิ์รังนก ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

26 ตุลาคม 2023

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลราชสถิตย์ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖ ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

26 ตุลาคม 2023

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลองครักษ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๘ ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

19 ตุลาคม 2023

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๒ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

15 กันยายน 2023