องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกคลองบ้านหมื่นเกา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

26 เมษายน 2023

ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกคลองไทรย้อย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

26 เมษายน 2023

ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกลำรางสีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

26 เมษายน 2023

ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกคลองบ้านสีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

26 เมษายน 2023

ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกคลองทองเลื่อน ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

26 เมษายน 2023

ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกหนองคลองจิก ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

26 เมษายน 2023

ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกคลองบ้านดอนบ่อ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

26 เมษายน 2023

ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกคลองบ้านหนองเสือ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

26 เมษายน 2023

ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกหนองตาจั๊ว ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

26 เมษายน 2023

ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกคลองตาบิน ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

26 เมษายน 2023