องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

24 มกราคม 2023

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

7 ธันวาคม 2022

ประกาศราคากลาง โครงการอำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๔๐ บ้านเขาบวด-อ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

28 พฤศจิกายน 2022

ประกาศราคากลาง โครงการอำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. ๒๐๒๕ บ้านม่วงคัน-บ้านท่าตะโก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

28 พฤศจิกายน 2022

ประกาศราคากลาง โครงการอำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. ๔๐-๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ -(กม.๓๑.๐๐)- บ้านโรงนา ตำบลป่างิ้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

28 พฤศจิกายน 2022

ประกาศราคากลาง โครงการอำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท. ๒๐๑๗ บางจัก – หลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

28 พฤศจิกายน 2022

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ,ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

28 พฤศจิกายน 2022

ประกาศราคากลาง โครงการอำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง บ.ท่าชุมนุม – บ.ห้วยอีเขียว ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

28 พฤศจิกายน 2022

ประกาศราคากลาง โครงการอำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง บ.ริ้วหว้า – บ.หนองไผ่ ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

28 พฤศจิกายน 2022

ประกาศราคากลาง โครงการอำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง บ.รางฉนวน – บ.หมื่นเกลา  ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

28 พฤศจิกายน 2022