องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

22 กันยายน 2022

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

2 กันยายน 2022

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบจ.อ่างทอง

10 สิงหาคม 2022

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ของ อบจ.อ่างทอง

10 สิงหาคม 2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) อบจ.อ่างทองทอง

22 กรกฎาคม 2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ของ อบจ.อ่างทอง

24 มิถุนายน 2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ของ อบจ.อ่างทอง

24 มิถุนายน 2022

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

12 เมษายน 2022

ประกาศนโยบาย “งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”

8 เมษายน 2022

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

5 เมษายน 2022