องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

3 พฤษภาคม 2021

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

21 เมษายน 2021

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

19 เมษายน 2021

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

17 เมษายน 2021

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

25 มีนาคม 2021

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

18 มีนาคม 2021

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17 มีนาคม 2021

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบจ.อ่างทอง

16 มีนาคม 2021

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

15 มีนาคม 2021

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ของ อบจ.อ่างทอง

15 มีนาคม 2021