องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน (เพิ่มเติ่มครั้งที่ 1) ของ อบจ.อ่างทอง

20 ตุลาคม 2021

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประประมาณ พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

14 ตุลาคม 2021

การอนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบจ.อ่างทอง

17 กันยายน 2021

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ของ อบจ.อ่างทอง

17 กันยายน 2021

การอนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 กันยายน 2021

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนครั้งที่ 7)

4 สิงหาคม 2021

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนครั้งที่ 6)

30 กรกฎาคม 2021

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนครั้งที่ 5)

12 กรกฎาคม 2021

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 กรกฎาคม 2021

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

31 พฤษภาคม 2021