องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

6 ตุลาคม 2021

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

8 กันยายน 2021

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

3 สิงหาคม 2021

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

9 กรกฎาคม 2021

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

4 มิถุนายน 2021

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

3 พฤษภาคม 2021

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

8 เมษายน 2021

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

3 มีนาคม 2021

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

3 กุมภาพันธ์ 2021

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

14 มกราคม 2021