องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

13 กันยายน 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

2 สิงหาคม 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

4 กรกฎาคม 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

8 มิถุนายน 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

11 พฤษภาคม 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

7 เมษายน 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

8 มีนาคม 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

4 มกราคม 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

5 ธันวาคม 2021

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

2 ธันวาคม 2021