องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

14 ตุลาคม 2022

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

8 กันยายน 2022

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

9 สิงหาคม 2022

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

22 มีนาคม 2022

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

15 ตุลาคม 2021

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

29 กันยายน 2021

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม

16 มีนาคม 2021

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม

1 มีนาคม 2021

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25 มกราคม 2021