องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

27 มีนาคม 2023

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

23 มีนาคม 2023

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

14 ตุลาคม 2022

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

8 กันยายน 2022

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

9 สิงหาคม 2022

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

22 มีนาคม 2022

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

15 ตุลาคม 2021

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

29 กันยายน 2021

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม

16 มีนาคม 2021

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม

1 มีนาคม 2021