องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

คณะสงฆ์ สามเณร วัดไร่ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะสงฆ์ สามเณร และผู้ติดตามจำนวน ๔๐ รูป/คน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวจังหวัดอ่างทอง ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/3HxvhFAY4zPZxuCt/?mibextid=WC7FNe