องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสตรีอ่างทอง และได้มอบเงิน เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสีภายใน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ( ๖ คณะสี) โดยมี นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายใน ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/cRkV3y8EwGS8r13q/?