องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

พิธีรับมอบถังน้ำ สิ่งของอุปโภคบริโภค เก้าอี้สุขา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและประชาชนกลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.อ่างทอง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักปลัด เข้าร่วมในพิธีรับมอบถังน้ำ สิ่งของอุปโภคบริโภค เก้าอี้สุขา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยได้มอบถังน้ำขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ กล่องพลาสติกบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๕๐ ชุด เก้าอี้สุขา จำนวน ๒๐๐ ชุด ให้กับผู้ขาดแคลน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนฯ พร้อมด้วย นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอ อปท. ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนฯจากคณะของ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการผู้จัดการบริษัท พี เอส.ซี.จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด ณ อาคารสำนักรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพ : https://www.facebook.com/share/p/gkePBqgWzcmw3KKB/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/dvDK3pwTUSQrLwsa/?mibextid=WC7FNe