องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

มอบน้ำดื่มให้กับส่วนราชการต่างๆ จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจัง…

โครงการสนทนาสภากาแฟยามเช้าจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุร…

ประชุม conference คณะกรรมการลุ่มแม่น้ำท่าจีน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเช…

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐น. นายสุร…