องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

    Pimmy
    Participant
    <p style=”text-align: center;”>ตามที่ได้ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนกับทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่ 15 มีกำหนดการฉีดหรือไหมครับ</p>