องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายก อบจ.อ่างทอง ร่วมมอบถุงยังชีพ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริห…

อบจ.อ่างทอง ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โ…

ลงพื้นที่ ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การ…